HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

bibliografija

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Bibliografija znanstvenih radova hrvatskih geometričara koji su radili na tehničkim fakultetima tijekom 20. stoljeća

Bibliografija obuhvaća popis znanstvenih radova geometričara koji su od kraja 19. te tijekom 20. stoljeća radili kao nastavnici geometrijskih predmeta na tehničkim fakultetima u Hrvatskoj. U većini su slučajeva predavali Nacrtnu geometriju , nezaobilazan kolegij na svakom tehničkom fakultetu jer je do pojave i uporabe računala osamdesetih godina 20. st. crtež bio jedini grafički prikaz budućeg objekta. . . . više

 

Popis geometričara po abecednom redoslijedi

Popis geometričara po kronološkom redoslijedu

 

Popis i radovi hrvatskih geometričara koji rade na tehničkim fakultetima u 21. stoljeću

 

 

Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu