HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Predsjednica Udruge: dr. sc. Mirela Katić Žlepalo, v. pred.
Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, 10000 Zagreb
tel: 099 2265 731
e-mail: mkatic@tvz.hr

Dopredsjednica Udruge: doc. dr. sc. Marija Šimić Horvath
Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb
tel: (01) 4639-176
e-mail: marija.simic@arhitekt.hr

Tajnica Društva: Nikolina Kovačević,
Zamjenica tajnice: dr. sc. Helena Koncul

Članovi Upravnog odbora Društva: Maja Andrić, Jelena Beban Brkić, Sonja GorjancEma Jurkin, Mirela Katić Žlepalo, Helena Koncul, Nikolina Kovačević, Željka Milin Šipuš,  Marija Šimić Horvath

Članovi Nadzornog odbora Društva: Neda Lovričević, Ana Sliepčević, Nikoleta Sudeta

Članovi Izdavačkog savjeta Društva: Jelena Beban Brkić (Geodetski fakultet, Zagreb), Tomislav Došlić (Građevinski fakultet, Zagreb), Sonja Gorjanc (Građevinski fakultet, Zagreb), Ema Jurkin (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb), Emil Molnar (Institut za geometriju, Budimpešta, Mađarska), Otto Roeschel (Institut za geometriju, TU, Graz, Austrija), Ana Sliepčević (Građevinski fakultet, Zagreb), Helmut Stachel (Institut za geometriju, Beč Austrija), Gunter. Weiss (Institut za geometriju, TU, Beč, Austrija)

Članstvo u domaćim udruženjima:
Hrvatsko matematičko društvo

Članstvo u međunarodnim udruženjima:
International Society for Geometry and Graphics