HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Predsjednica Udruge: doc. dr. sc. Marija Šimić Horvath
Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb
tel: (01) 4639-176
e-mail: marija.simic@arhitekt.hr

Dopredsjednica Udruge: doc. dr. sc. Helena Koncul
Građevinski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb
tel: (01) 4639-457
e-mail: helena.koncul@grad.unizg.hr

Tajnica Društva: Nikolina Kovačević

Članovi Upravnog odbora Društva: Gorana Gazić Aras, Sonja GorjancEma Jurkin, Iva Kodrnja, Helena Koncul, Nikolina Kovačević, Neda Lovričević, Željka Milin Šipuš,   Marija Šimić Horvath

Članovi Nadzornog odbora Društva: Maja Andrić, Ivana Protrka, Mladen Zrinjski

Članovi Izdavačkog savjeta Društva: Jelena Beban Brkić (Geodetski fakultet, Zagreb), Tomislav Došlić (Građevinski fakultet, Zagreb), Sonja Gorjanc (Građevinski fakultet, Zagreb), Ema Jurkin (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb), Emil Molnar (Institut za matematiku, Budimpešta, Mađarska), Otto Roeschel (Institut za geometriju, TU Graz, Austrija), Ana Sliepčević (Građevinski fakultet, Zagreb), Helmut Stachel (Institut za geometriju, TU Beč, Austrija), Gunter. Weiss (Institut za geometriju, TU Beč, Austrija)

Članstvo u domaćim udruženjima:
Hrvatsko matematičko društvo

Članstvo u međunarodnim udruženjima:
International Society for Geometry and Graphics
Croatian Mathematical Society