HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Adresa HDGG:
Kačićeva 26, Zagreb, Hrvatska
tel: + 385 (0) 1 4639 456
fax: + 385 (0) 1 4639 465
e-mail: hdgg@hdgg.hr

IBAN: HR8623600001101517436

Kontakt osobe:

Predsjednica HDGG-a:
izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin
Adresa:
Rudarsko-goeloško-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb
tel: (01) 5535 922
e-mail: ema.jurkin@rgn.hr

Zamjenica tajnice HDGG:
doc. dr. sc. Helena Koncul
Adresa: Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb
tel: (01) 4639 457
e-mail: hkoncul@grad.hr