HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Adresa HDGG:
Kačićeva 26, Zagreb, Hrvatska
tel: + 385 (0) 1 4639 456
fax: + 385 (0) 1 4639 465
e-mail: hdgg@hdgg.hr

IBAN: HR8623600001101517436

Kontakt osobe:

Predsjednica HDGG-a:
dr. sc. Mirela Katić Žlepalo, v. pred
Adresa: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, 10000 Zagreb
tel: 099 2265 731
e-mail: mkatic@tvz.hr

Zamjenica tajnice HDGG:
dr. sc. Helena Koncul, postdoc.
Adresa: Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb
tel: (01) 4639 457
e-mail: hkoncul@grad.hr