HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Adresa HDGG:
Kačićeva 26, Zagreb, Hrvatska
tel: + 385 (0) 1 4639 456
fax: + 385 (0) 1 4639 465
e-mail: hdgg@hdgg.hr

IBAN: HR8623600001101517436

OIB: 97436194178

Predsjednica HDGG-a:
doc. dr. sc. Marija Šimić Horvath
Adresa:
Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb
tel: (01)
4639-176
e-mail: marija.simic@arhitekt.hr