HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Osnovne aktivnosti Udruge vezane su uz geometriju s posebnim naglaskom na konstruktivnu i primijenjenu geometriju kao stručne i znanstvene discipline.

Ciljevi udruge su:
- poticanje i pružanje pomoći pri stručnom i znanstvenom usavršavanju nastavnika koji se bave konstruktivnom geometrijom i kompjutorskom grafikom,
- pokretanje i provođenje akcija za osuvremenjivanje nastave nacrtne geometrije te srodnih diciplina na fakultetima, višim i srednjim školama Republike Hrvatske
- briga za očuvanje digniteta struke kroz zapošljavanje stručnih i kvalificiranih nastavnika.

Kroz organizirano okupljanje stručnjaka koji se bave nacrtnom i primijenjenom geometrijom te računalnom grafikom radi se na povezivanju sa sličnim institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu, razvoju domaće i međunarodne stručne i znanstvene suradnje, te na unapređenju izdavačke djelatnosti.