HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Želite li i Vi postati članom Društva?
Želite li se uključiti u neku od aktivnosti Društva?

 

Pristup novih članova Udruzi
Stručnjaci koji se bave geometrijom, računalnom grafikom, stručnjaci za grafičku komunikaciju odgovarajućih profila, projektanti iz područja arhitekture, dizajna, geodezije, građevinarstva, strojarstva, srednjoškolski nastavnici koji rade na predmetu Nacrtna geometrija, te svi koji su skloni geometriji dobro su došli kao novi članovi udruge.

Članak 13. Statuta:
Kategorije članstva Udruge su:
1. punopravni članovi,
2. počasni članovi

Punopravnim članom može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji se slaže sa programom i statutom HDGG-a, koji se bavi geometrijom, računalnom grafikom ili srodnim disciplinama te, nakon odluke Upravnog odbora o primanju u članstvo, potpiše člansku pristupnicu i bude uvršten u popis članova.
Članovi udruge plaćaju članarinu koju utvrđuje Upravni odbor udruge.
Svi punopravni članovi pod jednakim uvjetima imaju pravo sudjelovati u svim aktivnostima koje organizira udruga, a na temelju odluke Upravnog odbora.

Kako biste postali član HDGG društva pošaljite sljedeće podatke na hdgg@hdgg.hr :
Ime, Prezime, znanstveni stupanj, zvanje i zanimanje,
adresa i tel. broj (kućni i/ili ustanove), e-mai
l