HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Želite li i Vi postati članom Društva?
Želite li se uključiti u neku od aktivnosti Društva?
Ispunite PRISTUPNICU HDGG-a.

 

Pristup novih članova Udruzi
Stručnjaci koji se bave geometrijom, računalnom grafikom, stručnjaci za grafičku komunikaciju odgovarajućih profila, projektanti iz područja arhitekture, dizajna, geodezije, građevinarstva, strojarstva, srednjoškolski nastavnici koji rade na predmetu Nacrtna geometrija, te svi koji su skloni geometriji dobro su došl ikao novi članovi udruge.

Članak 6. Statuta:
Članovi udruge jesu:
- punopravni članovi
- podupirajući članovi
- počasni članovi

Punopravnim članom može postati svaki građanin ili građanka Republike Hrvatske koji se slaže sa programom i statutom HDGG, koji se neposredno ili posredno bavi geometrijom ili računalnom grafikom, koji nakon provođenja prijamnog postupka od strane Upravnog odbora i primitka od strane Upravnog odbora, potpiše člansku pristupnicu i bude uvršten u knjigu članova....
Članovi udruge plaćaju članarinu koju utvrđuje Upravni odbor udruge.
Svi punopravni članovi pod jednakim uvjetima imaju pravo sudjelovati u svim aktivnostima koje organizira udruga, a na temelju odluke Upravnog odbora.

PRISTUPNICA