HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

bibliografija

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Kronološki popis geometričara na tehničkim fakultetima u Hrvatskoj u 20. stoljeću

 1. Zahradnik Karel
 2. Segen David
 3. Majcen Juraj
 4. Justinijanović Juraj
 5. Niče Vilko
 6. Rajčić Lav
 7. Petričević Feodor
 8. Dočkal Krsnik Ljerka
 9. Horvatić Baldasar Ksenija
 10. Žepić Alfred
 11. Ščurić Čudovan Vlasta
 12. Benčić Ljubomir
 13. Kranjčević Eduard
 14. Kristoforović Olga
 15. Kurilj Paula
 16. Saler Ivan
 17. Kučinić Branko
 18. Babić Ivanka
 19. Szirovicza Vlasta
 20. Kalauz Vlasta
 21. Kos Modor Jasna
 22. Sliepčević Ana
 23. Hajsig Božica
 24. Božikov Zdravka
 25. Sudeta Nikoleta
 26. Beban Brkić Jelena
 27. Gorjanc Sonja
 28. Pletenac Lidija
 29. Radović Nikol