HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

bibliografija

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Abecedni popis geometričara na tehničkim fakultetima u Hrvatskoj u 20. stoljeću

 1. Babić Ivanka
 2. Beban Brkić Jelena
 3. Benčić Ljubomir
 4. Božikov Zdravka
 5. Dočkal Krsnik Ljerka
 6. Gorjanc Sonja
 7. Hajsig Božica
 8. Horvatić Baldasar Ksenija
 9. Justinijanović Juraj
 10. Kalauz Vlasta
 11. Kos Modor Jasna
 12. Kranjčević Eduard
 13. Kristoforović Olga
 14. Kučinić Branko
 15. Kurilj Paula
 16. Majcen Juraj
 17. Niče Vilko
 18. Petričević Feodor
 19. Pletenac Lidija
 20. Radović Nikol
 21. Rajčić Lav
 22. Saler Ivan
 23. Segen David
 24. Sliepčević Ana
 25. Stipančić Klaić Ivanka
 26. Sudeta Nikoleta
 27. Szirovicza Vlasta
 28. Ščurić Čudovan Vlasta
 29. Zahradnik Karel
 30. Žepić Alfred