HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

bibliografija

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

 

Bibliografija znanstvenih radova hrvatskih geometričara koji su radili na tehničkim fakultetima tijekom 20. stoljeća

Bibliografija obuhvaća popis znanstvenih radova geometričara koji su od kraja 19. te tijekom 20. stoljeća radili kao nastavnici geometrijskih predmeta na tehničkim fakultetima u Hrvatskoj. U većini su slučajeva predavali Nacrtnu geometriju , nezaobilazan kolegij na svakom tehničkom fakultetu jer je do pojave i uporabe računala osamdesetih godina 20. st. crtež bio jedini grafički prikaz budućeg objekta.

Iako je zagrebačko Sveučilište osnovano 1669. godine, godinom se osnutka modernog sveučilišta smatra 1874. Tada je osnovana i katedra za matematiku, ali nastavni je rad na njoj počeo istom 1876. godine, kada je Čeh dr. Karel Zahradnik imenovan njezinim prvim javnim profesorom.

Znanstveni interes geometričara tih je godina bio usmjeren na geometrijske konstrukcije, a kasnije se proširio na proučavanje planimetrijskih i stereometrijskih odnosa i tvorevina sintetičkom metodom. Zahvaljujući velikom zaljubljeniku u «sintetičku geometriju» akademiku Vilku Ničeu, znanstveni su rad geometričara na tehničkim fakultetima prepoznali i priznali znanstvenici srodnih interesa u susjednim zemljama.

Cilj stvaranja ove bibliografije jest:

•  ne dopustiti da u zaborav padnu imena nastavnika geometrijskih predmeta koji su krajem 19. i tijekom 20. stoljeća radili na tehničkim fakultetima u Hrvatskoj;

•  omogućiti mladim znanstvenicima uvid u tzv. sintetičku geometriju (stoga su radovi znanstvenika iz tog područja dostupni u cijelosti);

•  učiniti dostupnim separate koji su bili publicirani isključivo u tiskanom obliku, pa su mnogi zagubljeni ili teško dostupni;

•  proširiti suradnju među znanstvenicima jer je korištenjem dinamičkih računalnih programa omogućena brža i lakša spoznaja i provjera rezultata istraživanja sintetičkom metodom.

Budući da je velik broj znanstvenih radova iz sintetičke geometrije na njemačkom jeziku (opsežni sažeci su na hrvatskom), može se očekivati da će se bibliografijom koristiti i strani znanstvenici koji se zanimaju za tu granu geometrije.

Iako su znanstveni radovi objavljivani posljednjih godina dostupni na internetu, smatramo nužnim dopunjavati ovu bibliografiju i naslovima članaka koje objavljuju geometričari – članovi HDGG (Hrvatskog društva za geometriju i grafiku).

 

Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu