Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics 

Ronaldo Garcia, Dimas Tejada (ragarcia@ufg.br, dimas.tejada@ues.edu.sv)

Glavne krivulje zakrivljenosti elipsoida u trodimenzionalnom prostoru Minkowskog

U radu su opisane glavne krivulje zakrivljenosti (crte krivine) elipsoida u trodimenzionalnom Minkowskijevom prostoru. Navedena je i globalna parametrizacija trostruko ortogonalnog sustava te je prikazan fokalni skup elipsoida.


Ključne riječi: glavne krivulje zakrivljenosti (crte krivine), glavna konfiguracija, trodimenzionalni prostor Minkowskog, elipsoid, trostruko ortogonalni sustav

Article in PDF.


Boris Odehnal (boris.odehnal@uni-ak.ac.at)

Miquel-Steinerova transformacija

Svaki potpuni četverokut ima tri Miquel-Steinerove točke. Bilo koji trokut zajedno s po volji odabranom točkom koja ne leži na stranicama trokuta također definira potpuni četverokut, pa stoga ova točka određuje tri Miquel-Steinerove točke. Te tri Miquelove točke tvore trokut koji je perspektivan polaznom trokutu. Preslikavanje koje točki pridružuje jedinstveno definirano središte perspektiviteta je kvadratna neinvolutivna Cremonina transformacija koju ćemo zvati Miquel-Steinerova transformacija. Proučavat ćemo djelovanje Miquel-Steinerove transformacije i njen inverz.

Ključne riječi: Miquelove točke, četverokut, trokut, kvadratna Cremonina transformacija
Article in PDF.

 

Walter Jank, Georg Glaeser, Boris Odehnal (georg.glaeser@uni-ak.ac.at, boris.odehnal@uni-ak.ac.at)

O geometriji sfernih trohoida

U ovom radu se proučavaju tlocrti sfernih trohoida pomoću sintetičke metode. Pokazuje se da su te projekcije više trohoide, tj. krivulje nastale istovremenim djelovanjem više od dvije rotacije. Posebni oblici ovih trohoida pojavljuju se u slučajevima posebnih odabira sfernih polumjera kružnica koje se kotrljaju. Prikazana je veza sa zatvorenim algebarskim krivuljama konstantne širine. Ove krivulje dopuštaju kinematičko izvođenje.

Ključne riječi: sferna trohoida, kotrljanje, evoluta, involuta, krivulja konstantne širine

Article in PDF.


 

Iva Kodrnja, Helena Koncul (iva.kodrnja@geof.unizg.hr, helena.koncul@grad.unizg.hr)

Lokus krivulje u familijama trokuta

U ovom članku proučava se jedanparametarska familija trokuta kojemu su dva vrha fiksna, a treći vrh leži na zadanom pravcu. Za takvu familiju trokuta promatraju se geometrijska mjesta težišta, ortocentara, središta opisanih kružnica, središta upisanih i pripisanih kružnica te nekih elemenata vezanih za te karakteristične točke trokuta.


Ključne riječi: familija trokuta, težište, ortocentar, središte opisane kružnice, središte upisane kružnice, središte pripisane kružnice

Article in PDF.


 

 Monika Đuzel, Ivana Filipan, Ljiljana Primorac Gajčić (monikadj@outlook.com, ivana.filipan@rgn.unizg.hr, lprimora@mathos.hr)

Krivulje u trodimenzionalnom Minkowskijevom prostoru

U radu su promatrane krivulje u trodimenzionalnom Minkowskijevom prostoru, te su istaknute razlike u lokalnoj teoriji krivulja u odnosu na euklidski prostor. Posebna pažnja posvećena je krivuljama koje nemaju svoj analogon u euklidskom prostoru. Navedeni su i brojni primjeri krivulja, za čiju vizualizaciju je korišten program Mathematica.


Ključne riječi: Minkowskijev prostor, prostorna krivulja, vremenska krivulja, svjetlosna krivulja

Article in PDF.


 

 Vladimir Volenec, Ema Jurkin, Marija Šimić Horvath (volenec@math.hr, ema.jurkin@rgn.unizg.hr, marija.simic@arhitekt.hr)

Kružnice pridružene potpunom četverovrhu

U radu dajemo pregled nekih svojstava potpunog četverovrha ABCD u euklidskoj ravnini. Proučavamo kružnice s promjerima AB, AC, AD, BC, BD, CD, kao i nožišne trokute i nožišne kružnice točaka A, B, C, D s obzirom na trokute BCD, ACD, ABD, ABC redom navedene. Svi prikazani rezultati su poznati iz literature, ali ih ovdje dokazujemo koristeći istu metodu.


Ključne riječi: potpuni četverovrh, nožišni trokuti, nožišne kružnice

Article in PDF.