HRVATSKO DRUŠTVO ZA GEOMETRIJU I GRAFIKU

  

 

novosti

o nama

područje djelovanja

aktivnosti udruge

časopis kog

pristupnica

upravna tijela

kontaktwebmail

POVRATAK

Izdavanje udžbeničke i druge stručne literature s područja geometrije

Društvo je izdavač sveučilišnih udžbenika:

I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza:
"Nacrtna geometrija-zadaci"

I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza:
"Konstruktivna geometrija-vježbe"

V. Szirovicza, A. Sliepčević : "Nacrtna geometrija-I. dio"

A. Sliepčević, V. Szirovicza: "Nacrtna geometrija-II. dio"

A. Sliepčević, V. Szirovicza:
"Priručnik za nastavnike uz udžbenike Nacrtna geometrija I. i II."

K. Horvatić - Baldasar, I. Babić: "Nacrtna geometrija"

Kurilj P., Sudeta N. i Šimić M.: "Perspektiva"

V. Szirovicza, E. Jurkin: "Deskriptivna geometrija"

I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza:
"Nacrtna geometrija-zadaci", Zagreb, 2002.


Udžbenik "Nacrtna geometrija-zadaci" sadrži temelje programa predmeta Nacrtna geometrija na svim tehničkim fakultetima u Hrvatskoj. Namijenjen je isključivo za vježbe. Sadrži 67 riješenih primjera s detaljnim prostornim i konstruktivnim objašnjenima. Na kraju svakog poglavlja nalazi se popis zadataka za vježbu i programe (ukupno 344 zadatka).


I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza:
"Konstruktivna geometrija-vježbe",
III. izdanje,
Zagreb, 2002.


Udžbenik "Konstruktivna geometrija-vježbe" sadrži 97 riješenih primjera, od čega 8 s programiranim sekvencama i 388 zadataka za individualno rješavanje.

 


Društvo je suizdavač sveučilišnih udžbenika:

V. Szirovicza, A. Sliepčević :
"Nacrtna geometrija-I. dio",

ELEMENT-HDKGIKG,
Zagreb, 1995.

A. Sliepčević, V. Szirovicza:
"Nacrtna geometrija-II. dio",

ELEMENT-HDKGIKG,
Zagreb, 1996.

Članovi Društva su autori knjiga:

A. Sliepčević, V. Szirovicza:
"Priručnik za nastavnike uz udžbenike Nacrtna geometrija I. i II. dio",
ELEMENT, Zagreb, 2002.

K. Horvatić - Baldasar, I. Babić:
"Nacrtna geometrija",

Sand, Zagreb, 1997.

Udžbenik "Nacrtna geometrija" je napisan na temelju dugogodišnjeg iskustva autorica u nastavi nacrtne geometrije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i Građevinskom fakultetu.
Gradivo je raspoređeno u šest poglavlja, od osnovnih pojmova o projiciranju, kose aksonometrije i kose projekcije, preko presjeka i prodora (samo rotacijskih tijela važnih za strojare) do zavojnice i zavojnih ploha. Iako je naglasak stavljen je na primjere u strojarstvu u poglavljima: Presjeci, Prodori i Zavojne plohe udžbenik može dobro poslužiti studentima svih fakulteta i viših škola kao osnovni vodić kroz kolegij Nacrtna geometrija. Obvezan je kao literatura na Graditeljskom odjelu TVZ-a u Zagrebu.


Udžbenik Perspektiva autorica Kurilj P., Sudeta N. i Šimić M. namijenjen je studentima studija arhitekture i dizajna, ali i svima onima koje-poznavajući osnove nacrtne geometrije-zanima njezin sadržaj i primjena. Sastoji se od 6 poglavlja, u prvom se prikazuju osnovni elementi i zakoni perspektive, a u drugom, trećem i četvrtom se obrađuje perspektiva s horizontalnom osi pogleda, perspektiva kružnica i perspektiva s nagnutom osi pogleda. U posljednja 2 poglavlja prikazane su osnove fotogrametrije i konstrukcija sjena i zrcalnih slika, područja pogodna za izučavanje u izbornim kolegijima. Na kraju udžbenika je uvršteno kao prilog nekoliko studentskih radova, te virtuozno izvedene perspektive autorice B. Kaminski čija se perspektiva nalazi i na samoj naslovnici.

DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA
Autorice: dr.sc. Vlasta Szirovicza, mr.sc. Ema Jurkin
Recenzenti: doc. dr.sc. Ivanka Babić, prof. dr.sc. Branko Kučinić, doc.dr.sc. Željka Milin Šipuš, prof.dr.sc. Sanja Varošanec
Izdavač: HDKGIKG i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Programski paket Microsoft PowerPoint pruža izuzetne edukacijske i didaktičke mogućnosti, koje su autorice znalački iskoristile i napravile knjigu jednostavnu za korištenje i atraktivnu za učenje. Knjigom se može služiti svaki korisnik koji ima pristup računalu, i to bez ikakva prethodnog znanja o računalu i programskoj podršci. Ovaj, po svemu poseban udžbenik za deskriptivnu geometriju, ima naročitu prednost što koristeći animacije kod izvođenja svih konstrukcija zamjenjuje klasičan opis konstrukcija. Osim toga omogućuje korisniku brojna ponavljanja a zahvaljujući hipertekstnoj organizaciji, tj. linkovima korisnik može pozivati ranije usvojene konstrukcije što skraćuje vrijeme učenja.