Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Izvorni znanstveni radovi
N. Le, N. J. WildBerger: Upisane kružnice, kromogeometrija i Omega trokut 5
H. Okumura: Arbelos s privjeskom 19
B. Odehnal: Udaljenosti i centralna projekcija 28
G. Weiss, S. Mick: Nestandardne vizualizacije Fibonaccijevih brojeva i zlatni rez 36

Stručni radovi
A. Novak, A. Štajduhar: Primjena linearne i nelinearne jednadžbe provođenja topline u obradi digitalne slike 45
A. K. Myers-Beaghton, A. L. Myers: Iluzija nagiba mjeseca 53


SAŽECI / ABSTRACTS