Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Pregledni znanstveni radovi
Otto Röschel, Sybille Mick: Strukture nastale pomoću oktaedarske grupe3

Originalni znanstveni radovi
Daniela Velichová: Dvoosne rotacijske plohe11
László Vörös: Pravilna tijela i hiperkocke21
Márta Szilvási-Nagy, Ildikó Szabó: Coonsovo povezivanje klase C1 trokutnih dijelova29

Stručni radovi
Ana Sliepčević, Jasna Kos-Modor: Neke planimetrijske konstrukcije u H-ravnini35
Ivanka Babić: Neke kolineacije H-ravnine39
Milena Stavrić, Albert Wiltsche, Heimo Schimek: Nova dimenzija u geometrijskom obrazovanju45
Nikoleta Sudeta, Marija Šimić: Zrcalne slike u perspektivi55
Predrag Lončar: O invarijantama polinoma četvrtog stupnja61
Aleksandar Čučaković: Konstruktivni postupak za transformaciju kolinearnih prostora71


SAŽECI / ABSTRACTS