Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Obljetnice
Sonja Gorjanc: Stogodišnjica rođenja Vilka Ničea3

Izvorni znanstveni radovi
Daniel Lordick: Rastavnice oblih ploha - rotacijskih i zavojnih cikličkih11
Attila Bölcskei, Mónika Szél-Koponyás: Konstrukcija D-grafova kod periodičkih popločavanja21
Damir Lazarević, Josip Dvornik, Krešimir Fresl: Algoritam određivanja kontakata za metodu diskretnih elemenata29
Márta Szilvási-Nagy, Teréz P. Vendel, Hellmuth Stachel: C2 popunjavanje praznina pomoću konveksne kombinacije ploha pod rubnim ograničenjima41

Stručni radovi
Miljenko Lapaine: Krivulja središta i krivulja fokusa u pramenu konika zadanom pomoću dviju dvostrukih točaka u izotropnoj ravnini49
Vlasta Szirovicza: Krivulja 2. reda zadana imaginarnim elementima55
Dagmar Szarková, Kamil Maleček: Metoda stvaranja pravčastih ploha i njihovih modifikacija59
Györgyi Führer Nagy: Neka zapažanja o članku "Guska koja nese zlatno jaje"67
Gunter Weiss, Hans Havlicek: Vršne i bridne visine tetraedra71

Geometrija i grafika
Miljenko Lapaine: O problemu istoznačnica u matematičkoj terminologiji81
Ana Sliepčević: Koliko poznajemo perspektivnu kolineaciju86
Lidija Pletenac: Hipar - aproksimacija minimalne plohe88

Vijesti i izvješća
90


SAŽECI / ABSTRACTS