Znanstveno-stručni časopis  
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku  

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS 

Izvorni znanstveni radovi 
Hellmuth Stachel: O tetraedrima u dodekaedru 
Vlasta Szirovicza, Ana Slipčević: Analogon Czuberovog teorema u izotropnoj ravnini 
Daniela Velichová: Gustoća raspodjele unutarnjih točaka u modeliranju hiperdijelova 
Gert Meinl: Zaključni teoremi o trokutu u području Wallace-Simsonovog teorema 

Stručni radovi 
Miljenko Lapaine: Pramen konika zadan pomoću jedne dvostruke i dviju jednostrukih realnih točaka 
Dagmar Szarková: Novi pristup numeričkom računanju točaka na lukovima dodira ovojnice helikoidne plohe  
Vinko Mandekić-Botteri: O konstrukcijama zlatnih trokuta 

Geometrija i grafika 
Miljenko Lapaine: Primjene AutoCAD Mapa 

Vijesti, izvješća, prikazi
5   

11 

15 

23 
 


27 

33
39 
 

43 

51


SAŽECI / ABSTRACTS