Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


In memoriam
Vlasta Ščurić-Čudovan: Ljerka Dočkal-Krsnik (1922.-2009.)3

Izvorni znanstveni radovi
Gunter Weiss, Ana Sliepčević: Oskulacijske kružnice konika u Cayley-Klein-ovim ravninama7
Hans-Peter Schröcker: Ortologni tetraedri s bridovima koji se sijeku13
Georg Glaeser, Karlheinz Schott: Geometrijska razmatranja o naizgled krivom nagibu polumjeseca19
Sonja Gorjanc: Nožišne plohe kongruencija prvog reda27
Norman John Wildberger: Kromogeometrija i relativističke konike43

Stručni radovi
Željko Gjuranić: Konike i grafovi nekih polinoma pomoću NURBS krivulja51


SAŽECI / ABSTRACTS