Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and GraphicsVladimir Benić, Sonja Gorjanc (benic@grad.hr, sgorjanc@grad.hr)

(1,n) kongruencije

Algebarske kongruencije prvoga reda razvrstane su u dvije osnovne klase, ovisno o njihovim ravnalicama. Za svaku od tih klasa, metodologijom sintetičke geometrije, istražuju se osnovna svojstva: konstrukcija zraka, singulariteti, dekom- pozicija na razvojne plohe, žarišne osobine te vrste zraka. Na kraju se daje i kratki analitički pristup koji je omogućio izradu programa za vizualizaciju ovih kongruencija u pro- gramu Mathematica. Pokazano je nekoliko primjera.

Ključne riječi: kongruencija, dekompozicija na razvojne plohe, žarišna linija, singulariteti, vizualizacija

Članak u PDF-u.

Márta Szilvási-Nagy (szilvasi@math.bme.hu)

O zakrivljenostima na trokutnim mrežama

U članku je prikazana procjena zakrivljenosti na trokutnim mrežama, bazirana na stranicama. Gipki disk položen je na mrežu oko danog trokuta. Takav prilagodljiv disk koristi se kao geodetska okolina stranice za aproksimaciju normalnih i glavnih zakrivljenosti. Polumjer diska je nezavisni ulazni podatak u algoritmu. U primjerima se istražuje njegov utjecaj na vrijednosti zakrivljenosti i na stabilnost procijenjenih glavnih smjerova.

Ključne riječi: trokutna mreža, zakrivljenost

Članak u PDF-u.

László Vörös (vorosl@witch.pmmf.hu)

2-dimenzionalno i 3-dimenzionalno popločavanje zasnovano na modelu 6-dimenzionalne kocke

Centralno simetrični 3-dimenzionalni model 6-dimenzionalne kocke može nam dati ideju kako prostor ispuniti s mozaicima zonotopa. Pomoću presjeka, ovaj model vodi također i ka ravninskom popločavanju. Koristeći dijelove modela, mozaik i popločavanje mogu biti razdijeljeni projekcijama, asocijacijama i Boolovim operacijama. U članku se takoder navode i daljnje konstrukcije.

Ključne riječi: 3-dimenzionalni model hiperkocke, ravninsko popločavanje, prostorno popunjavanje

Članak u PDF-u.Attila Bölcskei, Brigitta Szilágyi (bolcskei.attila@ymmfk.szie.hu)

Vizualizacije krivulja i ploha u Sol geometriji

Ovaj članak je pokušaj vizualizacije jedne od homogenih geometrija, Sol geometrije. Prvo se ilustriraju geodetske krivulje i sfere, a zatim i tzv. translatirajuće krivulje i sfere. Također su navedena njihova osnovna svojstva.

Ključne riječi: vizualizacija Thurstonovih geometrija

Članak u PDF-u.

Özcan Gelişgen, Rustem Kaya (gelisgen@ogu.edu.tr)

Poopćenje a-udaljenosti u n-dimenzionalnom prostoru

U članku se poopćuje pojam a- udaljenosti koji taxi udaljenost i CC-udaljenost sadrži kao posebne slučajeve u n-dimenzionalnom prostoru.

Ključne riječi: Taxi udaljenost, CC-udaljenost, a-udaljenost, metrika, neeuklidska geometrija

Članak u PDF-u.

Günter Wallner (gw@autoteles.org)

Geometrija sjenâ u realnom vremenu

Sjene pružaju važne vizualne informacije o prostornom odnosu medu objektima. Tijelo sjene je jedan način kako generirati profinjene sjene za prikaze u realnom vremenu. U ovom članku usredotočilo se na geometrijski aspekt uključen u stvaranje tijela sjene. Razmatraju se brze i efikasne tehnike za određivanje rastavnice preko dva pristupa: dualnog prostora i programa za sjenčanje (shadera). Na kraju je prikazana primjena opisanih metoda u softveru za određivanje oblika sjene.

Ključne riječi: tijelo sjene, dualni prostor, određivanje rastavnice, program za sjenčanje, realno vrijeme

Članak u PDF-u.

Matija Herceg, Drago Špoljarić (mherceg@geof.hr)

Primjena webMathematice i LiveGraphics3D u sfernoj astronomiji

U radu je opisana interaktivna internetska aplikacija namijenjena preračunavanju koordinata u nebeskim koordinatnim sustavima. Aplikacija je ujedno jednostavan alat za grafički prikaz položaja (koordinata) nebeskih tijela uz mogućnost rotacije, povećanja i promjene perspektive grafičkog prikaza. Preračunavanje koordinata i vizualizacija nebeskih koordinatnih sustava omogućuje primjenu ove interaktivne aplikacije u e-obrazovanju.

Ključne riječi: nebeski sferni koordinatni sustavi, preračunavanje koordinata, vizualizacija, webMathematica, LiveGraphics3D, e-obrazovanje.

Članak u PDF-u.