Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Izvorni znanstveni radovi
Temel Ermiş, Özcan Gelişgen, Rustem Kaya: O taxicab upisanoj i opisanoj kružnici trokuta 3
Ana Sliepčević, Ivana Božić :Steinerova krivulja u pramenu parabola 13
Hiroshi Okumura: Sveprisutne Arhimedove kružnice kolinearnog arbelosa 17
Nikolina Kovačević, Ana Sliepčević: O nekim familijama trokuta 21
Marijana Babić, Srđan Vukmirović: Centralna projekcija hiperboličkog prostora na horosferu 27
János Pallagi, Benedek Schultz, Jenö Szirmai: O popločavanju pravilnim kvadratskim prizmama u prostoru SL2R (tilda). 36
Norman John Wildberger, Ali Alkhaldi: Univerzalna hiperbolička geometrija IV: sidtočke i kružnice blizanke 43
Nguyen Le, Norman John Wildberger: Univerzalna afina geometrija trokuta i četverostruka simetrija središta upisane kružnice 63

Stručni radovi
Tatjana Slijepčević-Manger: Obujam rotacijskog tijela 81


SAŽECI / ABSTRACTS