Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Izvorni znanstveni radovi
János Pallagi, Benedek Schultz, Jenö Szirmai: Ekvidistantne plohe u prostoru
H2×R
3
Miljenko Lapaine :Mollweideova kartografska projekcija 7
Márta Szilvási-Nagy, Szilvia Béla: B-splajn dijelovi koji pristaju na plohe i triangularne mreže 17
Norman John Wildberger: Univerzalna hiperbolička geometrija III: Prvi koraci u projektivnoj geometriji trokuta 25
Günter Wallner, Franz Gruber: Interaktivno modeliranje i razdioba fleksibilnog mehanizma jednakostraničnih trokuta 50

Stručni radovi
Kristian Sabo, Sanja Scitovski: Lokacija objekata u ravnini 57
Ana Sliepčević, Ivana Božić: Perspektivna kolineacija i oskulacijska kružnica konike u PE-ravnini i I-ravnini 63
Martina Triplat Horvat, Miljenko Lapaine, Dražen Tutić: Primjena Boškovićeve geometrijske metode izjednačenja na pet meridijanskih stupnjeva 67
Mirela Katić Žlepalo, Boris Uremović: Primjena kotirane projekcije u određivanju obima iskopa građevinske jame 75


SAŽECI / ABSTRACTS