GF: Glavni ulaz na faksBilješke s predavanja, primjeri, zadaci...


Program FALCON


Program DiM


Okvirni plan predavanja i vježbi

Nastavnici


                                          Prof. dr. sc. Krešimir Fresl, dipl. ing. građ.

e-mail: fresl@grad.hr                                  Prof. dr. sc. Mladen Meštrović, dipl. ing. građ., dipl. ing. mat.

e-mail: mestar@grad.hr                                   Izv. prof. dr. sc. Josip Atalić, dipl. ing. građ.

e-mail: atalic@grad.hr             Doc. dr. sc. Petra Gidak, dipl. ing. građ.

e-mail: pgidak@grad.hr                                    Elizabeta Šamec, mag. ing. eadif.

e-mail: esamec@grad.hr