Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Izvorni znanstveni radovi
Daniel Lordick: Rastavnice oblih ploha - linearni pristup involuciji konjugiranih tangenata u točkama kliznih ploha3
Ana Sliepčević: Pramen kružnica u izotropnoj ravnini11

Stručni radovi
Jasna Kos-Modor, Ema Jurkin: Rasjedi17
Sanja Hak, Sonja Gorjanc, Mario Uroš: Vizualizacije funkcija Gaussove i srednje zakrivljenosti u programu Mathematica21
Jelena Beban-Brkić, Vladimir Volenec: Leptiri u izotropnoj ravnini29

Prijevodi
Hellmuth Stachel: Čemu služi nacrtna geometrija (PDF)37


SAŽECI / ABSTRACTS