Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Uvodnik
U povodu izlaska 5. broja KOG-a4

Pregledni znanstveni radovi
Blaženka Divjak: Bilješke o taxicab geometriji5

Izvorni znanstveni radovi
Radimir Viher: Posljedice Descatesove metode za faktorizaciju polinoma 4. stupnja11
Zvonko Čerin: Trokuti iz Feuerbachovog trokuta17

Stručni radovi
Miljenko Lapaine: Pramen konika zadan pomoću dviju dvostrukih točaka25
Ivanka Babić: Torus i neke njegove primjene u strojarstvu31
Jelena Beban-Brkić, Ivan Medved: Opća teorija centralnih ploha 2. reda uz podršku softvera Mathematica37
Željko Gjuranić: Crtanje prodornih krivulja pomoću AutoCAD-a47
Ana Sliepčević: Jedna primjena perspektivne kolineacije51
Sanja Filipan, Sonja Gorjanc, Hrvoje Kvasnička: Natkrivanje paraboličkim konoidom57
Ruža Ostrogonac-Šešerko, Marifa S. Toralba, Erol Inelmen, Lidija Pletenac, Sing-E Lee: Nastava vizualnog komuniciranja za svjetske inženjere65

Geometrija i grafika
Ana Sliepčević: Iz prizemlja više geometrije73
Jelena Beban-Brkić: Brojevi što život znače74

Vijesti, izvješća, prikazi
75


SAŽECI / ABSTRACTS