Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Originalni znanstveni radovi
Ibrahim Günaltili: O projektivno proširenim linearnim prostorima3
Ivanka Babić, Ana Sliepčević: Pravilni poligoni u projektivno proširenoj hiperboličkoj ravnini7
Friedrich Manhart: Afina geometrija minimalnih ploha Minkowskog u R1315
Radimir Viher: O višestrukim korijenima polinoma 4. stupnja25

Stručni radovi
Tatiana Olejníková: Kružne plohe izvedene pomoću zavojnice na stošcu33
Hans Günther Kopetzky, Hans Sachs: Stošci 2. stupnja i AutoCAD39
Daniela Velichová: Torusni čvorovi43
Željko Gjuranić: Modeliranje terena pomoću Delaunayjeve triangulacije49


SAŽECI / ABSTRACTS