Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Pregledni znanstveni radovi
Vladimir Benić, Sonja Gorjanc: (1,n) kongruencije5

Originalni znanstveni radovi
Márta Szilvási-Nagy: O zakrivljenostima na trokutnim mrežama13
László Vörös: 2-dimenzionalno i 3-dimenzionalno popločavanje zasnovano na modelu 6-dimenzionalne kocke19
Attila Bölcskei, Brigitta Szilágyi:: Vizualizacije krivulja i ploha u Sol geometriji27

Stručni radovi
Özcan Gelişgen, Rustem Kaya: Poopćenje a-udaljenosti u n-dimenzionalnom prostoru33
Günter Wallner: Geometrija sjenâ u realnom vremenu37
Matija Herceg, Drago Špoljarić: Primjena webMathematice i LiveGraphics3D u sfernoj astronomiji49


SAŽECI / ABSTRACTS