Znanstveno-stručni časopis  
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku  

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS 

Uvodnik 
V. Ščurić: Osnivanje Društva i poziv na suradnju 

Izvorni znanstveni radovi 
V. Szirovicza: Nožišne krivulje konika u izotropnoj ravnini 
A. Sliepčević:  Fokalna krivulja četverostrukih fokusa u pramenu cirkularnih krivulja trećega reda 
S. Gorjanc: Konstruktivna obrada nožišnih ploha jedne (1,2) kongruencije 

Stručni radovi 
G. Nagy-Führer: Crtanje jajolikih krivulja 
M. Lapaine, D. Jovičić: Grafički prikaz konika pomoću računala 
J. Dvornik: Generiranje glatkih funkcija na složenom području pomoću R-funkcija 
L. Pletenac: Novi aspekti nastave u nacrtnoj i primijenjenoj geometriji 

Geometrija i grafika 
B. Kučinić: 200 godina sustavnog grafičkog komuniciranja 
Z. Veršić: Programi CAAD (Computer Aided Architectural Design) 
S. Gorjanc: Detalj primjene Mathematice u konstruktivnoj geometriji 
M. Ambruš-Kiš: Treća dimenzija za mase 

Vijesti, izvješća, prikazi

 
 
 

  

16 
19 
27 
31 
 

35 
38 
43 
47 

51


SAŽECI / ABSTRACTS