Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and GraphicsVladimir Volenec (volenec@math.hr)

Pascal-Brianschonovi skupovi u Pappusovim projektivnim ravninama

Poznato je da Pascalov i Brianchonov teorem karakteriziraju kivulje 2. reda u Pappusovoj projektivnoj ravnini. Međutim, koristeći te teoreme i njihove modifikacije pokazat ćemo da se pojam krivulje 2. reda (ili bolje: pojam Pascal-Brianchonovog skupa) može definirati bez pomoći projektiviteta ili teorije polariteta, kao što se to obično radi.

Ključne riječi: konika, Pascalov skup, Pascal-Brianchonov skup

Članak u PDF-u..

Josip Dvornik (dvornik@grad.hr)

Metode rješavanja problema pomoću računala

Postoji mnogo metoda za rješavanje matematičkih i ostalih problema uz pomoć računala. Mogu se uglavnom podijeliti na numeričke, simboličke i analitičke te heurističke metode u koje se može uključiti i "umjetna inteligencija". Različiti problemi zahtijevaju i različit pristup rješavanju. U sve tri grupe metoda vidi se velik napredak iz godine u godinu. Postoji i sve više hibridnih metoda, koje kombiniraju analitički, numerički i heuristički pristup i kojima su već uspješno rješeni i neki vrlo teški problemi.

Ključne riječi: heurističke metode, numeričke metode, rješavanje problema, simboličke metode, umjetna inteligencija

Članak u PDF-u.Jasna Kos-Modor, Ema Jurkin (ejurkin@rudar.rgn.hr)

Sloj

Sloj je osnovna jedinica sedimentnih stijena. U kotiranoj projekciji dan je prikaz pravilnog sloja omeđenog dvjema paralelnim ravninama. Konstruiran je profil sloja i određeni su debljina i nagib sloja. Pokazana su dva slučaja zadavanja i rješavanja sloja.

Ključne riječi: kotirana projekcija, sloj, izdanak, debljina sloja

Članak u PDF-u.


Nikoleta Sudeta, Ivan Petrunić (nsudeta@arhitekt.hr)

Svodovi kao dijelovi kugline plohe u ortogonalnoj aksonometriji

Za postizanje zornog prikaza arhitektonskog objekta često se služimo aksonometrijskim metodama. Kod predočavanja svodova kao dijelova kugline plohe najprikladnija je ortogonalna aksonometrija. U radu su pokazane jednostavne konstrukcije aksonometrijskih slika nekih arhitektonskih kupola (viseće, češke i bizantske) s pogledom odozgo i pogledom odozdo.

Ključne riječi: elipsa, kontura, kupola, ortogonalna aksonometrija

Članak u PDF-u.