Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Originalni znanstveni radovi
 
R. Garcia, D. Tejada: Glavne krivulje zakrivljenosti elipsoida u trodimenzionalnom prostoru Minkowskog 3
B. Odehnal: Miquel-Steinerova transformacija 14
W. Jank, G. Glaeser, B. Odehnal: O gemetriji sfernih trohoida 25
I. Kodrnja, H. Koncul: Lokus krivulje u familijama trokuta 35

Stručni radovi
 
M. Đuzel, I. Filipan, Lj. Primorac Gajčić: Krivulje u 3.dimenzionalnom Minkowskijevom prostoru 43
V. Volenec, E. Jurkin, M. Šimić Horvath: Kružnice pridružene potpunom četverovrhu 51


SAŽECI / ABSTRACTS