Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


Originalni znanstveni radovi
 
S. C. Choi, N. J. Wildberger: Trokuti upisani paraboli, polovi i težišta 3
R. Garcia, D. Reznik, H. Stachel, M. Helman: Steinerova krivulja: deltoide konstantne površine pridružene elipsi 12
B. Odehnal: Kubike konstantnog umnoška udaljenosti 29
Ž. Milin Šipuš, I. Protrka, Lj. Primorac Gajčić: Opće zavojnice na svjetlosnom stošcu u trodimenzionalnom Lorentz-Minkowskijevom prostoru 41
W. Beare, N. J. Wildberger: Feuerbachov teorem i ciklografija u univerzalnoj geometriji 47


SAŽECI / ABSTRACTS