Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


In Memoriam
 
M. Šimić Horvath: Ksenija Horvatić-Baldasar (1929. - 2019.) 3

Originalni znanstveni radovi
 
A. Vránics, J. Szirmaí: Rešetkasto pokrivanje kongruentnim translacijskim kuglama pomoću simetralnih ploha u Nil Geometriji
G. Glaeser: Podešavanje dubinske oštrine s čisto geometrijskog gledišta 18
V. Volenec, E. Jurkin, M. Šimić-Horvath: Convertex trokuti upisani paraboli u izotropnoj ravnini 28
R. Kolar-Šuper: Bouvaistova kubika trokuta u izotropnoj ravnini 37

Prethodno priopćenje
 
S. Porro, L. Cocchiarella: Upotreba game enginea umjetne inteligencije u svrhu predstavljanja protoka ljudi u arhitektonskim prostorima pomoću geometrije i grafike 40


SAŽECI / ABSTRACTS