Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


 Zdenka Kolar-Begović (zkolar@mathos.hr)

Afino pravilan ikozaedar upisan u afino pravilan oktaedar u GS-kvazigrupi

Kvazigrupa zlatnog reza ili kraće GS-kvazigrupa idempotentna je kvazigrupa u kojoj vrijede identiteti a(ab\(\cdot\)c)\(\cdot\)c=a\(\cdot\)(a\(\cdot\)bc)c=b.  Pojam GS-kvazigrupe uveo je VOLENEC. Razni geometrijski pojmovi mogu biti uvedeni u GS-kvazigrupi pomoću binarne operacije te kvazigrupe. Korištenjem relacija i identiteta u općoj GS-kvazigrupi u ovom je radu pokazano da se svakom afino pravilnom oktaedru može upisati afino pravilan ikozaedar. Geometrijski prikaz u kvazigrupi \(\mathbb{C}(\frac{1}{ 2} (1+\sqrt{5}))\) pokazuje kako geometrijske tvrdnje mogu biti posljedica potpuno algebarskih razmatranja.

Ključne riječi: GS-kvasigrupa, GS-trapezoid, afino pravilan ikozaedar, afino pravilan oktaedar

Article in PDF.


 Harun Bariş Çolakoğlu (hbcolakoglu@akdeniz.edu.tr)

Trigonometrijske funkcije u m-ravnini

U članku definiramo trigonometrijske funkcije u ravnini s m-metrikom. Zatim pokazujemo dva svojstva ovih trigonometrijskih funkcija gdje jedno od njih daje formulu površine trokuta u m-ravnini s primjenom
m-metrike.

Ključne riječi: Taxicab metrika, metrika kineskog šaha, alfa metrika, m-metrika, m-trigonometrija

Article in PDF.

 

 


Ema Jurkin, Marija Šimić Horvath, Vladimir Volenec (ema.jurkin@rgn.hr, marija.simic@arhitekt.hr, volenec@math.hr)

O Brocardovim točkama harmoničkog četverokuta u izotropnoj ravnini

U radu se prikazuju neki novi rezultati o Brocardovim točkama harmoničnog četverokuta u izotropnoj ravnini. Konstruiraju se novi harmonični četverokuti pridruženi danom četverokutu, te se proučavaju njihova svojstva vezana uz Brocardove točke.

Ključne riječi: izotropna ravnina, harmonični četverokut, Brocardove točke


Article in PDF.


 

Iva Kodrnja, Helena Koncul (ikodrnja@grad.hr, hkoncul@grad.hr)

Geometrijsko mjesto vrhova nedijalnog trokuta

U ovom članku proučavaju se nedijane i nedijalni trokuti omjera \(\eta\) za dani trokut. Određžuju se geometrijska mjesta vrhova nedijalnih trokuta za \(\eta\in \mathbb{R}\) te ih se povezuje s pojmom izotomično konjugiranih točaka danog trokuta. Nadalje, određžuje se krivulja na kojoj leže vrhovi nedijalnih trokuta za čvrsti \(\eta\) kada se iteriraju nedijalni trokuti.


Ključne riječi: trokut, cevian pravac, nedijalni pravac, nedijalni trokut, izotomično konjugirana točka

Article in PDF.


 


 

Gunter Weiss (weissgunter@hotmail.com)

Nestandardni pristupi nizovima Fibonaccijevog tipa

Fibonaccijev niz i zlatni rez, limes kvocijenata susjednih Fibonaccijevih brojeva, su pojmovi poznati ne samo matematičarima i geometričarima, već gotovo svima. Oni svoju primjenu nalaze u umjetnosti i arhitekturi. Poznato je nekoliko pokušaja poopćenja ovih pojmova, kao što su nizovi brojeva i kvadratne jednadžbe koje rezultiraju takozvanim "metalnim rezovima" V. DE SPINADEL [8], ili kubni "plastični broj" VAN DER LAANA [5], odnosno "kubni omjer" L. ROSENBUSCHA [7]. Spomenuta se poopćenja odnose na nizove cijelih ili realnih brojeva. "Nestandardnim pristupima" ovdje smatramo poopćenja u odnosu na dano polje ili prsten brojeva, kao i na vizualizaciju dobivenih geometrijskih objekata. Idući se pristup odnosi na Fibonaccijev, odnosno Padovanov tip kombinacija danih početnih objekata. Pokazuje se da pojam zlatnog reza ili van der Laanovog reza ima smisla promatrati i za vektore, matrice i preslikavanja.


Ključne riječi: popćeni Fibonaccijev niz, zlatni rez, neeuklidska geometrija, polje brojeva, prsten

Article in PDF.


Boris Odenhal (boris.odehnal@uni-ak.ac.at)

Poopćene konhoide

Prilagođavamo klasičnu definiciju konhoida iz euklidske ravnine geometrijama definiranim kvadrikama. Postiže se poopćena konhoidna transformacija koja se temelji na konstrukciji pomoću dvoomjera. Proučavaju se osnovna svojstva ovakve transformacije. Djelovanje poopćene konhoidne transformacije se proučava na nekim istaknutim primjerima kao što su pravčasta i sferna geometrija. Prikazuju se linearne i nelinearne transformacije te su opisane veze s dobro poznatim transformacijama.


Ključne riječi: konhoidna transformacija, pravčasta geometrija, sferna geometrija, dvoomjer, sustav izvodnica, Dupinova ciklida, Laguerrova transformacija, ekviformna transformacija, inverzija

Article in PDF.


 

 

 

 

 


Norman J. Wildberger (n.wildberger@unsw.edu.au)

Racionalna trigonometrija u višim dimenzijama i dijagonalno pravilo za 2-ravnine u 4-dimenzionalnom prostoru

Prošrujemo racionalnu trigonometriju na više dimenzije tako da uvodimo racionalne invarijante između k-podprostora n-dimenzionalnog prostora. Dajemo alternativu kanonskim ili glavnim kutovima, koje su proučavali Jordan i mnogi drugi, te njihove varijante. Posebno proučavamo križni produkt, raspon i det-križni produkt 2- podprostora 4-dimenzionalnog prostora i pokazujemo da Pitagorin teorem, ili dijagonalno pravilo, ima prirodnu generalizaciju za takve 2-podprostore.


Ključne riječi: racionalna trigonometrija, podprostori, kanonski kutovi, dijagonalno pravilo, raspon, križni produkt

Article in PDF.


 

Bojan Janjanin, Jelena Beban-Brkić (janjanin.bojan@gmail.com, jbeban@geof.hr)

Analiza izmjere Keopsove piramide

Tema ovog rada jest analiza izmjere Keopsove piramide, najznačajnije od triju većih piramida Giza kompleksa, arheološkog nalazišta na visoravni Giza, na periferiji Kaira. Pretpostavlja se da je Keopsova, kao i Kefrenova i Mikerinova piramida građžena u periodu 2686. - 2181. pr. Kr., u povijesti poznatom kao Staro egipatsko Kraljevstvo. Cilj nam je bio prikupiti podatke o geodetskoj izmjeri Keopsove piramide te ih analizirati. Uz to je opisano i što je prethodilo izgradnji takve monumentalne gražđevine. Navedeno je nekoliko hipoteza koje su vezane za način gradnje piramide te su opisane i moguće svrhe same gradnje. Pri analizi izmjere neprestano se pojavljuju dva broja koja su nazivana i "dva blaga geometrije", a to su broj Pi (\(\pi\)) zlatni rez odnosno zlatni broj Fi (\(\varphi\)). Upravo tim brojevima posvećeno je jedno poglavlje ovog rada.


Ključne riječi: geodetska izmjera, analiza prikupljenih podataka, Ludolfova konstanta, zlatni rez

Article in PDF.