Znanstveno-stručni časopis
Hrvatskog društva za geometriju i grafiku

Scientific and Professional Journal
of the Croatian Society for Geometry and Graphics


SADRŽAJ / CONTENTS


In Memoriam
J. Beban-Brkić, V. Szirovicza: Vlasta Ščurić-Čudovan (1931-2016) 3

Originalni znanstveni radovi
 
H. Halas, E. Jurkin: Cirkularne krivulje 3. razreda u kvazihiperboličkoj ravnini dobivene projektivnim preslikavanjem 8
A. Sliepčević, I. Božić Dragun: Uvod u planimetriju kvazieliptičke ravnine 16
N. Le, N J Wildberger: "Upisana simetrija", Eulerovi pravci i Schifflerove točke 22
G. Weiss: Specijalne konike u hiperboličnoj ravnini 31
S. Blefari, N J Wildberger: Težišta četverokuta u univerzalnoj hiperboličnoj geometriji 41
B. Odenhal: O algebarskim minimalnim plohama 61
S. B.-S. Béla, M. Szilvási-Nagy: Podešavanje zakrivljenosti B-splajn ploha operacijama na čvor vektorima 79
M. Katić-Žlepalo: Krivulje žarišta u pramenovima konika u pseudo-euklidskoj ravnini 85

Stručni radovi
I. Mirošević: Algoritam k-sredina 91
M. Glaurdić, J. Beban-Brkić, D- Tutić: O problemu bojanja grafova s primjenom u kartografiji 99


SAŽECI / ABSTRACTS