Simpozij doktorskog
studija građevinarstva
14. - 15. rujna 2015.

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Kačićeva 26, 10 000 Zagreb
NAJAVA: 2. SIMPOZIJ DOKTORSKOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVA

Simpozij 2016

Poziv sudionicima

S osobitim zadovoljstvom pozivamo vas na znanstveni skup SIMPOZIJ DOKTORSKOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVA koji će se održati 14. i 15. rujna 2015. godine (ponedjeljak i utorak) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Građevinski fakultet u Zagrebu je 2014. godine ustrojio novi oblik doktorskog studija GRAĐEVINARSTVA koji odgovara suvremenim izazovima. Vrhunska istraživanja moraju biti temelj doktorskog studija jer ona otvaraju nove izazove ali i omogućavaju napredak gospodarstva i održivi razvoj društva, što je danas glavni prioritet.

Stvaranje novih programa u području obrazovanja je vrlo osjetljivo i navedenom procesu treba uvijek pristupiti pažljivo. Jedino se takovim pristupom može dobiti prvorazredan rezultat, a to je u području znanosti stvaranje vodećih znanstvenika koji će biti samostalni kako u području znanstvenog istraživanja tako i kod kritičkog promišljanja te koji će biti inovativni i odgovorni pri upravljanju velikim projektima. Ovakva zahtjevna zadaća može se ostvariti jedino kroz aktivno znanstveno istraživanje u okviru doktorskog studija, gdje se uz veliku ulogu mentora razvijaju vještine i kompetencije doktoranda (sposobnost istraživanja, kritičkog promišljanja, preuzimanja inicijative...) koje će im kasnije biti od velike važnosti. Kako bi rezultati istraživanja bili što prije vidljivi i primjenjivi u praksi, od velike važnosti je stvoriti upravo takav model doktorskog studija koji će osigurati aktivno istraživanje te omogućiti razvoj novih znanja u određenom području građevinarstva, a kroz izradu doktorskog rada omogućavati će da se dobiveni rezultati u cijelosti i prikažu. Na ovaj način doktorand pokazuje da može samostalno provesti istraživanje, često i interdisciplinarno te da je spreman za tržište rada u okviru znanstvenih institucija ili u realnom sektoru što danas sve više postaje tendencija, posebice u razvijenim gospodarstvima.

Simpozij doktorskog studija zamišljen je da doktorandi predstave stanje razvoja područja istraživanja budućeg doktorskog rada i da pokažu aktivnost u istraživanju koje sami provode.


Knjiga


Organizator:
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Organizator