Title: Alternative binders for concrete: opportunities and challenges

Original Title: Alternativna veziva za beton: prilike i izazovi

Authors: Marijana Serdar, Dubravka Bjegovic, Nina Štirmer, Ivana Banjad Pecur

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/FTCE.2019.09

First page: 199 Last page: 218

Publish date print/online: 10/17/2019

Abstract: Rapid population growth and urbanisation has entailed a strong motivation to develop more sustainable construction solutions in line with the 7th basic requirement for construction works - sustainable use of natural resources. One of the strategies is to use materials available in abundant quantities as partial replacement for cement, or to create alternative binders for concrete. The aim of the paper is to provide an overview of the current state of the art in the field of alternative binders for concrete, and to point to the opportunities and challenges for their more systematic application in engineering practice. The state of the art review is connected to scientific projects currently undertaken at the Department of Materials, Faculty of Civil Engineering University of Zagreb, Croatia.

Keywords: sustainability, durability, alternative binders, international cooperation, microstructure

Sažetak: Brz rast stanovništva i urbanizacija doveli su do snažne motivacije za razvojem održivijih građevinskih rješenja u skladu sa sedmim bitnim zahtjevom za građevine - održivo korištenje prirodnih resursa. Jedna od strategija je korištenje lokalno dostupnih materijala kao djelomične zamjene za cement, ili za izradu alternativnih veziva za beton. Cilj rada je pružiti pregled sadašnjeg stanja u području alternativnih veziva za beton i upozoriti na prilike i izazove za njihovu sustavniju primjenu u inženjerskoj praksi. Pregled stanja u tom području povezan je sa znanstvenim projektima koji se upravo provode u Zavodu za materijale na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.

Ključne riječi: održivost, trajnost, alternativna veziva, međunarodna suradnja, mikrostruktura

 Download entire article

 Return to homepage